จองคิวที่ปรึกษาอุตสาหกรรม

หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ หรือคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เราขอแนะนำท่านให้รู้จักกับ " SP@N " (Service Provider@Network) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจแบบครบวงจร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตลาด การขนส่ง ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้เราเป็นผู้ช่วย แล้วจะรู้ว่าเรื่องธุรกิจ มันไม่ยากอย่างที่คิด

RISMEP Version2

RISMEP มัชชาดาไหมไทย

RISMEP บ้านครัวไทย

RISMEP กุยช่ายหยก

RISMEP นิเวทย์กระเทียมดอง

RISMEP

รับชมทั้งหมด


ข่าวสาร


กข.กสอ. จับมือ DIPROM Center 4 ผลักดันวิสาหกิจชุมชนด้วยระบบการให้คำปรึกษาแนะนำแบบเครือข่าย SP@N

22 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:06 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

อุดรธานี : วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กข.กสอ. ร่วมกับ DIPROM CENTER 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การยกระดับการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ SMEs ผ่านระบบ SP@N ด้วยเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีนายติณห์ เจริญใจ ผอ.ศภ.4 กสอ.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม จากนั้นนายรักษ์ เจริญศิริ ผกบ.กข. ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการให้บริการปรึกษาแนะนำผ่านระบบออนไลน์ SP@N ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำหมักเอนไซม์เพื่อสุขภาพบ้านหนองเป็ด จ.อุดรธานี นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่ อ.กริชสุวรรณ กมโลบล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อ.สุวิชา สายโพธิ์ ด้านระบบมาตรฐาน อ.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.เชิดชัย วชิรปัญญา ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง และ อ.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ด้านการตลาด และการเงิน มาให้ความรู้พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 ราย

อ่านต่อ

กข.กสอ.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

1 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:34 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ : นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษา และมีผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้บริหาร กสอ. ประกอบด้วย ผอ.กน.กสอ., ผอ.ศภ.4 กสอ. เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการฯ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาวิธีการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และเอกสารประกอบการรับสมัคร รวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดการรับสมัครที่ปรึกษาเข้ารับการประเมินฯ ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ

กข.กสอ.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

23 มิถุนายน 2565 เวลา 19:35 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงแรม ไอบิส สไตล์ สีลม กรุงเทพฯ: นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษา และมีผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้บริหาร กสอ. ประกอบด้วย ผอ.กน.กสอ., ผอ.ศภ.4 กสอ. เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการฯ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและการทดลองการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาโครงสร้าง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะร่วมผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงเอกสารและช่องทางการรับสมัครที่ปรึกษา ในการเข้ารับการประเมินฯ ทั้งนี้ ตามแผนการดำเนินงานกำหนดเปิดรับสมัครให้ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการประเมินในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม (Industrial Consultant's Common Competency: I3C)

21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:48 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม (Industrial Consultant's Common Competency: I3C) เปิดรับสมัครในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ Facebook Fanpage: thaisp และกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม และ Website: www.thaisp.org

อ่านต่อ

อ่านต่อทั้งหมด

ปฏิทิน

ความเชี่ยวชาญ

ประเภทข้อมูล